Інструкція для посади "Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Стаж роботи за спеціальністю у вугільній промисловості не менше 3 років, у тому числі за професією помічника машиніста установки з буріння стовбурів шахт повним перерізом 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні правила буріння вертикальних стовбурів (шурфів) буровими агрегатами всіх систем;
      - конструкцію, кінематичну схему, тип та технічну характеристику бурової установки, агрегатів для загвинчування й розгвинчування бурових труб, поворотних кранів та консолей, механізмів для подання, встановлення та збирання тюбінгового кріплення;
      - конструкцію бурової дворядної колони;
      - технологію буріння та кріплення вертикальних стовбурів (шурфів);
      - режими роторного буріння, грязьових насосів, компресорів;
      - роботу долот різних типів, пристроїв малої механізації, механізмів для подання та збирання тюбінгів, механізмів тампонажу та чеканення швів;
      - режими змащування механізмів;
      - ознаки неполадок бурових механізмів та способи їх усунення;
      - способи раціонального використання потужності бурового обладнання;
      - властивості гірських порід та їх поведінка під час буріння шахтових стовбурів;
      - причини скривлення стовбурів шахт;
      - методи вимірювання кривизни стовбура та заходи її запобігання;
      - види аварій під час буріння стовбурів, заходи щодо їх запобігання та способи ліквідації;
      - режими та графіки буріння й промивання свердловин;
      - правила і порядок обліку роботи бурової установки та ведення бурового журналу;
      - способи заміру глибини стовбура;
      - порядок складання геологотехнічного наряду;
      - основи прикладної механіки, електротехніки;
      - слюсарну справу.

1.4. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує буровою установкою під час буріння стовбура (шурфа) шахт і в спуско-підіймальних операціях.

2.2. Спостерігає за роботою та станом усього комплексу бурового обладнання.

2.3. Здійснює збирання й розбирання бурової колони, огляд бурового інструменту, зміну шарошок та заміну відпрацьованих долот.

2.4. Спостерігає за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.5. Дотримується режиму буріння.

2.6. Керує консольно-поворотними кранами, пересувними візками, талевою системою, електротельферами під час кріплення й армування стовбура (шурфа).

2.7. Проводить установлення та збирання тюбінгового кріплення, подавання до стовбура елементів армування тощо.

2.8. Бере участь у планово-профілактичному ремонті обслуговуваного обладнання.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Помічники машиністів установки з буріння стовбурів шахт повним перерізом тарифікуються залежно від їх кваліфікації та складності виконуваної роботи на 1 - 2 розряди нижче машиністів, з якими вони працюють.