Інструкція для посади "Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи електротехніки, радіотехніки та телебачення;
      - будову, функціональні схеми й роботу основних вузлів чорно-білих телевізорів, радіоприймачів та іншої радіоапаратури;
      - загальні знання про передавання і приймання кольорового зображення;
      - правила, послідовність і способи розбирання та збирання чорно-білих телевізорів та іншої радіоапаратури;
      - виявлення несправностей чорно-білих телевізорів, радіоприймачів та іншої радіоапаратури і методи їх ремонтування;
      - призначення та порядок користування вимірювальними приладами;
      - типи та конструкції кімнатних антен;
      - правила та способи установлення телевізорів і радіоприймачів та підключення їх до антен;
      - призначення та застосування монтажно-регулювального інструменту.

1.4. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує розбирання, складання, чищення телевізорів, радіоприймачів, магнітофонів, електропрогравальних пристроїв та іншої радіоапаратури не вище II класу.

2.2. Ремонтує кімнатні телевізійні антени.

2.3. Виконує заміну запобіжника в радіотелеапаратурі, ремонт штекера, ручок керування, усунення нещільних контактів блокування, заміну та ремонт шнура живлення зі штепсельною вилкою, зняття та установку кінескопа телевізорів не вище III класу, блоків, перемикачів телевізійних програм та перемикачів телевізійних каналів антенного уводу.

2.4. Виявляє причини несправностей і виконує ремонт однопрограмних радіотрансляційних гучномовців, електропрогравальних пристроїв без автостопа.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.