Інструкція для посади "Прибиральник службових приміщень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Прибиральник службових приміщень" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила санітарії і гігієни з утримання приміщень;
      - будову й призначення обслуговуваного устаткування і пристроїв;
      - правила прибирання;
      - концентрацію мийних і дезінфікуючих засобів та правила безпечного користування ними;
      - правила експлуатації санітарно-технічного устаткування.

1.4. Прибиральник службових приміщень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Прибиральник службових приміщень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Прибиральник службових приміщень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Прибиральник службових приміщень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Прибирає службові приміщення адміністративних будівель, коридори, сходи, санвузли, туалети, квартири.

2.2. Витирає пил, підмітає і миє вручну або за допомогою машин і пристроїв стіни, підлогу, стелю, віконні рами і скло, дверні блоки, меблі та килимові вироби.

2.3. Чистить і дезінфікує раковини та інше санітарно-технічне устаткування.

2.4. Очищає урни від паперу і промиває їх дезінфікуючими розчинами.

2.5. Збирає сміття і відносить його до встановленого місця.

2.6. Додержується правил санітарії і гігієни в приміщеннях, де прибирає.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Прибиральник службових приміщень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Прибиральник службових приміщень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Прибиральник службових приміщень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Прибиральник службових приміщень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Прибиральник службових приміщень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Прибиральник службових приміщень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Прибиральник службових приміщень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Прибиральник службових приміщень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Прибиральник службових приміщень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Прибиральник службових приміщень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Прибиральник службових приміщень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Прибиральник службових приміщень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Прибиральник службових приміщень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Прибиральник службових приміщень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Прибиральник службових приміщень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Прибиральник службових приміщень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.