Інструкція для посади "Охоронець", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Охоронець" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - охоронець - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка у навчальному закладі відповідного профілю. Спеціальна підготовка стосовно технічного та інших організаційних особливостей охорони особи за договором (угодою). Без вимог до стажу роботи. Старший охоронець - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією охоронця - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство, стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності;
      - основи кримінального та адміністративного законодавства;
      - порядок застосування та використання вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, охоронно-технічних засобів забезпечення безпеки;
      - індивідуально-психологічні риси та особливості поведінки особи, яку охороняє;
      - основи службової поведінки, етикету;
      - тактико-технічні характеристики та правила використання спеціальних засобів охорони, зв'язку, сповіщення, попередження про небезпеку;
      - правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки;
      - порядок надання першої медичної допомоги;
      - місця розташування правоохоронних органів, порядок та способи встановлення з ними зв'язку.

1.4. Охоронець призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Охоронець підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Охоронець керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Охоронець під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безпеку й недоторканість особи, якій на договірній основі надаються послуги охорони.

2.2. Супроводжує особу під час її пересування за маршрутами і в разі потреби застосовує, згідно із чинним законодавством України, право на вжиття заходів щодо запобігання або перешкоджання злочинові, на захист життя і здоров'я особи, яку охороняє, від протиправних посягань.

2.3. Підтримує візуальний контакт з особою, яку охороняє, оцінює оперативну обстановку і з виникненням загрози, застосовуючи професійні способи й засоби, захищає її та негайно евакуює з небезпечної зони.

2.4. Створює умови для затримання тих осіб, що посягають на права, гідність, безпеку, життя та здоров'я особи, яку охороняє.

2.5. Вживає заходів щодо захисту особи, яку охороняє, від нападу шляхом застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, з використанням допоміжних знарядь та фізичної сили відповідно до чинного законодавства України.

2.6. Використовує охоронно-технічні засоби, які пройшли сертифікацію на право застосування в Україні.

2.7. Застосовує психологічні прийоми з метою розв'язання складних ситуацій під час запобігання або припинення протиправних посягань.

2.8. У разі заподіяння шкоди здоров'ю особи, яку охороняє, надає їй першу медичну допомогу, забезпечує перевезення до медичного закладу.

2.9. У разі заподіяння шкоди здоров'ю правопорушника, дотримуючись заходів особистої безпеки, надає йому першу медичну допомогу.

2.10. У разі смерті правопорушника після застосування активного захисту або оборони повідомляє про це територіальний орган внутрішніх справ і забезпечує недоторканість місця події до прибуття представників правоохоронних органів.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Охоронець має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Охоронець має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Охоронець має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Охоронець має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Охоронець має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Охоронець має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Охоронець має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Охоронець має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Охоронець має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Охоронець несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Охоронець несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Охоронець несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Охоронець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Охоронець несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Охоронець несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Охоронець несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.