Інструкція для посади "Оббивальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оббивальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оббивальника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - типи, стилі та конструкції художніх меблів;
      - способи виготовлення шаблонів та викройок для складного оббивання;
      - основи геометричних побудов;
      - способи та прийоми виконання оббивальних художніх робіт за кресленнями та ескізами;
      - будову й способи налагодження швейних машин різних типів.

1.4. Оббивальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оббивальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оббивальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оббивальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні оббивні роботи з виготовлення та оббивання за кресленнями та ескізами художніх м'яких меблів і оброблення приміщень цінними матеріалами - шкірою, плюшем, атласом.

2.2. Ремонтує і реставрує м'які меблі, покриті цінними матеріалами.

2.3. Виконує розкрій цінних оббивних матеріалів за кресленнями та ескізами.

2.4. Налагоджує швейні машини всіх систем.

2.5. Підбирає малюнки, візерунки та тон оббивних матеріалів.

2.6. Визначає сорти, властивості і якість оббивних матеріалів та їх придатність для виконуваної роботи.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оббивальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оббивальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оббивальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оббивальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оббивальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оббивальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оббивальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оббивальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оббивальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оббивальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оббивальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оббивальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оббивальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оббивальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оббивальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оббивальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автомобілі легкові, автобуси - внутрішнє оброблення салонів.

5.2. Вагони м'які, купейні та службові - внутрішнє оббивання.

5.3. Дивани кабінетні та крісла м'які - оббивання шкірою.

5.4. Дивани радіусні та кутові м'які, з різними вирізами із трьох і більше частин, у салонах, фойє театрів і клубів, музеях - оббивання шкірою та іншими цінними матеріалами у піковку, віялом або у шашку.

5.5. Крісла, стільці, напівкрісла м'які - оббивання шкірою, оксамитом, атласом і шовком з обкантовкою тасьмою і бахромою.

5.6. Літаки, каюти пароплавів - зовнішнє та внутрішнє оббивання, обклеювання.

5.7. Приміщення - драпірування та оббивання цінними тканинами з підбиранням забарвлення, малюнків, візерунків, з додержанням симетричності та рівного тону.

5.8. Стіни, стенди, вітрини - драпірування цінними тканинами (плюш, оксамит) з підбиранням забарвлення і малюнків.

5.9. Ширми художні - оббивання цінними тканинами з набиранням малюнку і кольору із декількох барв.