Інструкція для посади "Виконавець днопоглиблювальних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виконавець днопоглиблювальних робіт" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи в галузі управління морськими шляхами: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з питань організації днопоглиблювальних робіт, виробниче планування, організацію технології днопоглиблювальних робіт та оперативного управління днопоглиблювальним флотом;
      - склад днопоглиблювального флоту та його можливості;
      - усі види днопоглиблювальних та промірних робіт;
      - організацію робіт на технічних дільницях та дистанціях шляху;
      - організацію обслуговування засобів навігаційного огородження;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Виконавець днопоглиблювальних робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виконавець днопоглиблювальних робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виконавець днопоглиблювальних робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виконавець днопоглиблювальних робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу та здійснює контроль за виконанням планів днопоглиблювальних робіт земкараванами.

2.2. Керує виконанням завдань із проведення капітальних робіт на об'єктах, що будуються.

2.3. Контролює якість та своєчасне виконання технічними дільницями промірних робіт.

2.4. Забезпечує складання проектів організації днопоглиблювальних робіт та іншої технічної документації.

2.5. Контролює комплектування земкараванів та розстановку флоту по дільницях робіт.

2.6. Здійснює контроль за дотриманням технології днопоглиблювальних та промірних робіт.

2.7. Зобов'язує й контролює технічні дільниці щодо своєчасного оповіщення капітанів портів, державних інспекцій та органів гідрографії про всі зміни судноплавно-навігаційніх умов на шляхах, що обслуговуються.

2.8. Керує складанням планів-графіків літнього та зимового обмеження порту за узгодженням з інспекціями та капітанами портів.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виконавець днопоглиблювальних робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виконавець днопоглиблювальних робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виконавець днопоглиблювальних робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виконавець днопоглиблювальних робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виконавець днопоглиблювальних робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виконавець днопоглиблювальних робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виконавець днопоглиблювальних робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виконавець днопоглиблювальних робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виконавець днопоглиблювальних робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виконавець днопоглиблювальних робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виконавець днопоглиблювальних робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виконавець днопоглиблювальних робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виконавець днопоглиблювальних робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виконавець днопоглиблювальних робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виконавець днопоглиблювальних робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виконавець днопоглиблювальних робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.