Інструкція для посади "Інженер з налагодження і випробування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з налагодження і випробування" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер з налагодження і випробувань: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань I категорії - не менше 2 років. Інженер з налагодження і випробувань I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань II категорії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Інженер з налагодження і випробувань II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань - не менше 2 років. Інженер з налагодження і випробувань III категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань - не менше 1 року. Інженер з налагодження і випробувань: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань організації та виконання налагоджувальних і випробувальних робіт;
      - призначення, конструктивні особливості та основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів;
      - методи монтажу, регулювання, налагодження і випробування агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів;
      - контрольні засоби, прилади і пристрої, що застосовуються під час перевірки, налагодження і випробувань;
      - правила технічної експлуатації автотранспорту;
      - технологію і організацію виконання технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів;
      - порядок оформлення технічної документації;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер з налагодження і випробування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з налагодження і випробування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з налагодження і випробування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з налагодження і випробування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та виконує роботу з налагодження і випробувань агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів.

2.2. Складає програми здійснення налагоджувальних робіт і випробувань.

2.3. Готує до роботи засоби вимірювання і апаратуру, виконує метрологічний контроль.

2.4. Аналізує дані вимірів параметрів роботи автотранспортних засобів та їх складових, виконує необхідні розрахунки і надає висновки про придатність до експлуатації окремих агрегатів, складових одиниць, механізмів, систем, виявляє причини їх несправності.

2.5. Розробляє заходи, спрямовані на удосконалення організації робіт з налагодження й випробування агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем, підвищення їх надійності і економічності, зниження трудомісткості робіт, підвищення якості налагоджувальних робіт на основі впровадження сучасної техніки і технологій, забезпечує їх виконання.

2.6. Забезпечує раціональне витрачання сировини і матеріалів.

2.7. Веде технічну документацію під час монтажу, налагодження й випробування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з налагодження і випробування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з налагодження і випробування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з налагодження і випробування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з налагодження і випробування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з налагодження і випробування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з налагодження і випробування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з налагодження і випробування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з налагодження і випробування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з налагодження і випробування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з налагодження і випробування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з налагодження і випробування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з налагодження і випробування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з налагодження і випробування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з налагодження і випробування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з налагодження і випробування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з налагодження і випробування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.