Інструкція для посади "Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно-тракторного парку I категорії - не менше 2 років. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно-тракторного парку II категорії - не менше 2 років. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації - не менше 1 року. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань експлуатації автотранспортних засобів;
      - правила перевезень вантажів (у тому числі - небезпечних, великовагових, негабаритних) і пасажирів;
      - призначення, конструктивні особливості та основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів;
      - правила технічної експлуатації автотранспорту;
      - напрямок пасажиропотоків у районі діяльності підприємства;
      - правила оформлення дорожньої і товарно-транспортної документації;
      - положення про робочий час і час відпочинку водіїв;
      - основи математичних методів планування автомобільних перевезень;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує організацію випуску на лінію рухомого складу підприємства у технічно справному стані відповідно до укладених договорів на перевезення.

2.2. Здійснює перерозподіл автотранспортних засобів з урахуванням виду і роду вантажів, що перевозяться, з метою максимального використання вантажопідйомності і забезпечення збереження вантажів.

2.3. Розробляє та впроваджує нові ефективні методи організації перевезень пасажирів та вантажів з дотриманням вимог безпеки дорожнього руху.

2.4. Готує комплекти документів, необхідних для отримання підприємством ліцензій, сертифікатів та свідоцтв у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.5. Бере участь у розробці розкладу руху автобусів підприємства, схем та паспортів автобусних маршрутів, а також у розробці маршрутів перевезень небезпечних вантажів.

2.6. Бере участь в обстеженні стану доріг за маршрутами, під'їзних шляхів до місць виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, зупинок.

2.7. Розробляє графік змінності водіїв і контролює дотримання водіями режиму праці і відпочинку.

2.8. Аналізує техніко-експлуатаційні показники роботи автотранспортних засобів, витрати експлуатаційних матеріалів і шин.

2.9. Організовує своєчасне ведення обліку і звітності про роботу автотранспортних засобів.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.