Інструкція для посади "Завідувач каси", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач каси" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази й інші керівні документи, які стосуються роботи квиткових кас та порядку ведення касових операцій;
      - правила перевезень пасажирів і багажу;
      - форми проїзних документів і порядок їх оформлення і продажу;
      - основні маршрути руху автобусів;
      - тарифи на перевезення пасажирів і пільги, що надаються окремим категоріям громадян;
      - правила обліку та порядок передачі відомостей про наявність вільних місць у автобусах;
      - правила збереження бланків суворої звітності і порядок їх обліку;
      - правила ведення касової книги і складання касової звітності;
      - положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців;
      - правила експлуатації обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - основи організації праці;
      - основи трудового законодавства, правила та норми охорони праці.

1.4. Завідувач каси призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач каси підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач каси керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач каси під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу квиткових кас.

2.2. Контролює правильність оформлення квитковими касирами проїзних документів і отримання оплати за проїзд, своєчасність інформування пасажирів про наявність вільних місць.

2.3. Стежить за отриманням від суміжних станцій та наданням інформації пасажирам про наявність вільних місць у автобусах.

2.4. Організовує роботу щодо повернення коштів пасажирам за невикористані квитки.

2.5. Розглядає скарги і пропозиції пасажирів, надає їм необхідну інформацію.

2.6. Забезпечує робочі місця касирів необхідним інвентарем, бланками проїзних документів, розкладом руху автобусів та іншою довідковою літературою, канцелярським приладдям.

2.7. Забезпечує наявність в касі бланків проїзних документів.

2.8. Здійснює систематичний контроль за своєчасним внесенням змін у довідково-інформаційний матеріал квиткових касирів, забезпеченням своєчасної інкасації грошової виручки квитковими касирами.

2.9. Стежить за справністю касових апаратів, організовує їх ремонт і заміну.

2.10. Складає зведений касовий звіт.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач каси має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач каси має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач каси має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач каси має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач каси має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач каси має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач каси має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач каси має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач каси має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач каси несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач каси несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач каси несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач каси несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач каси несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач каси несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач каси несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.