Інструкція для посади "Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта хімічного аналізу 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - загальні основи аналітичної і фізичної хімії;
      - призначення і властивості застосовуваних реактивів;
      - правила складання лабораторних установок;
      - способи визначення маси і об'єму хімікатів;
      - способи приготування складних титрованих розчинів;
      - правила зважування осаду на аналітичних терезах і проведення необхідних розрахунків за результатами аналізу;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами і вагами різних типів;
      - технічні умови і державні стандарти на проведені аналізи, правила ведення технічної документації на виконані роботи.

1.4. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить складні аналізи суміші пульпи, розчинів, реактивів, концентратів, поверхневих і бурових вод, нафти і нафтопродуктів, готової продукції, допоміжних матеріалів, відходів, добрив, кислот, лугів за встановленою методикою.

2.2. Проводить різноманітні аналізи хімічного складу різних кольорових сплавів, феросплавів, високолегованих сталей.

2.3. Визначає кількісний вміст основних легуючих елементів у сплавах на основі титану, нікелю, вольфраму, кобальту, молібдену і ніобію за встановленими методиками.

2.4. Встановлює і перевіряє складні титри.

2.5. Визначає нітрозність, міцність кислот.

2.6. Виконує аналіз ситовим або електроваговим методом за ступенем концентрації розчинів.

2.7. Аналізує сильнодіючі яди, вибухові речовини.

2.8. Проводить повний аналіз газів на апаратах ВТІ, газофракційних апаратах і хроматографах.

2.9. Готує складні реактиви і перевіряє їх придатність.

2.10. Проводить у лабораторних умовах синтез за заданою методикою.

2.11. Визначає ступінь конверсії аміаку або окисності нітрозних газів.

2.12. Визначає теплотворну спроможність палива.

2.13. Оформляє і розраховує результати аналізу.

2.14. Складає лабораторні установки за наявними схемами.

2.15. Проводить випробування покриття виробів на спеціальних приладах: везерометрі, камері тропічного клімату, приладі Мегера тощо.

2.16. Проводить арбітражні аналізи прості та середньої складності.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант хімічного аналізу 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.