Інструкція для посади "Лаборант-сенситометрист 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант-сенситометрист 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-сенситометриста 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову обслуговуваних приладів: денситометрів, сенситометрів, проявних приладів, резельвометрів, спектрографів, дензографів тощо;
      - основи хімії та фотохімії;
      - правила і способи синтезу фотоемульсій, поливу світлочутливих шарів, підбору композиції за рецептурою;
      - правила оброблення плівок фоторозчинами;
      - ведення графічних розрахунків;
      - технічні умови на кінофотоплівки і фільмокопії;
      - державні стандарти на розміщення кадрів зображення і звуку фільмокопій та геометричні розміри кіноплівок.

1.4. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить сенситометричні випробування кінофотовиробів на міцність шару плівки, на визначення температури плавлення емульсійного шару і контршару плівки, на набухливість емульсійного шару плівки.

2.2. Проводить сенситометричні випробування оборотних плівок і реверсивного фотопаперу.

2.3. Вимірює товщини фотографічних шарів.

2.4. Перевіряє неактинічність отсвітлення в темних кімнатах.

2.5. Перевіряє правильність розміщення та розмір кадру зображення і звуку у фільмокопіях.

2.6. Проводить сенситометричні випробування дослідних зразків, стабільності емульсій, осей напівфабрикату і готової продукції.

2.7. Виконує експонування зразків у сенситометрі.

2.8. Обробляє зразки фоторозчинами.

2.9. Проміряє оптичні густини на денситометрах.

2.10. Будує характеристичні криві залежності оптичних густин від логарифма експозиції.

2.11. Визначає фотографічні показники світлочутливості, коефіцієнт контрастності, оптичну густину підкладки, вуалі, фотографічної ширини, максимальної і оптичної густини та інші фотопоказники.

2.12. Регулює оптичні прилади.

2.13. Записує результати випробувань.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант-сенситометрист 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.