Інструкція для посади "Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - властивості і призначення формувальних, шихтових, стрижневих сумішей, будівельних і вогнетривких матеріалів;
      - принцип роботи приладів і апаратів, застосовуваних для випробувань;
      - методику проведення випробувань;
      - методи контролю і правильного дослідження зразків;
      - правила поводження з електронагрівальними приладами;
      - порядок запису результатів проведених випробувань.

1.4. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Випробовує на спеціальних приладах формувальні, шихтові, стрижневі суміші, будівельні і вогнетривкі матеріали на вологість, механічну міцність, зернистість, газопроникність.

2.2. Визначає м'якість помелу, рівномірність вимірювання об'єму, ступінь усихання та усадки, об'ємну масу та інші необхідні показники.

2.3. Готує зразки для випробувань.

2.4. Перевіряє якість формувальних, шихтових, стрижневих і будівельних матеріалів на робочих місцях.

2.5. Контролює правильність застосування у виробництві матеріалів і додержання встановлених технологічних режимів.

2.6. Записує результати випробувань за встановленими формами.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.