Інструкція для посади "Копіювальник технічної документації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Копіювальник технічної документації" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення та інструкції щодо роботи з технічною документацією, основи технічного креслення;
      - інструменти і приладдя, які застосовуються під час копіювання, правила зберігання і догляду за ними;
      - правила підготовки кальки або спеціальних сортів паперу для зняття копій;
      - основи законодавства про працю;
      - основи організації праці.

1.4. Копіювальник технічної документації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Копіювальник технічної документації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Копіювальник технічної документації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Копіювальник технічної документації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Знімає на кальку або спеціальні сорти паперу копії креслень, схем та іншої технічної документації, виготовленої тушшю або олівцем.

2.2. Розфарбовує в разі потреби копії фарбами або кольоровою тушшю.

2.3. Стежить за станом інструменту і приладдя, забезпечує збереження і правильний догляд за ними.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Копіювальник технічної документації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Копіювальник технічної документації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Копіювальник технічної документації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Копіювальник технічної документації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Копіювальник технічної документації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Копіювальник технічної документації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Копіювальник технічної документації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Копіювальник технічної документації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Копіювальник технічної документації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Копіювальник технічної документації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Копіювальник технічної документації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Копіювальник технічної документації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Копіювальник технічної документації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Копіювальник технічної документації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Копіювальник технічної документації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Копіювальник технічної документації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.