Інструкція для посади "Офіціант судновий 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Офіціант судновий 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією офіціанта суднового 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила, техніку й особливості організації обслуговування відвідувачів у суднових умовах;
      - види сервірування столів, які відображають національні особливості та тематичну спрямованість, у ресторанах, кафе й барах;
      - форми обслуговування урочистих та офіційних прийомів;
      - особливості харчування й техніку обслуговування іноземних туристів;
      - відповідність асортименту вин і винно-горілчаних виробів характеру й черговості страв, які він подає;
      - одну з іноземних мов (англійську, німецьку тощо) в межах кваліфікації;
      - основні знання про будову й обладнання суден.

1.4. Офіціант судновий 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Офіціант судновий 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Офіціант судновий 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Офіціант судновий 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує відвідувачів у суднових ресторанах, кафе й барах.

2.2. Приймає замовлення від відвідувачів, підраховує вартість, оформляє та подає їм рахунок, здійснює з ними розрахунок, перераховує валюту.

2.3. Підготовлює зал і виконує особливо складне сервірування столів, яке відображає національні особливості й тематичну спрямованість суднових ресторанів, кафе та барів.

2.4. Обслуговує урочисті та офіційні прийоми, іноземних туристів.

2.5. Подає деякі фірмові страви та напої з проведенням остаточних операцій у присутності замовника.

2.6. Подає під час обслуговування вологі гарячі серветки.

2.7. Виконує обов'язки старшого офіціанта.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Офіціант судновий 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Офіціант судновий 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Офіціант судновий 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Офіціант судновий 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Офіціант судновий 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Офіціант судновий 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Офіціант судновий 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Офіціант судновий 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Офіціант судновий 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Офіціант судновий 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Офіціант судновий 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Офіціант судновий 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Офіціант судновий 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Офіціант судновий 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Офіціант судновий 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Офіціант судновий 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.