Інструкція для посади "Оператор спеціальних пристроїв земснарядів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор спеціальних пристроїв земснарядів" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила технічної експлуатації суден днопоглиблювального флоту;
      - технічні характеристики та конструктивні особливості спеціального обладнання суден днопоглиблювального флоту;
      - правила виконання та послідовність ремонтних робіт спеціального обладнання земснарядів;
      - інструкції з виконання морських днопоглиблювальних робіт та обслуговування спеціального обладнання суден технічного флоту;
      - основи електротехніки та електроустаткування суден.

1.4. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Під час виконання робіт на самовідвізному землесосі забезпечує оптимальний процес ґрунтозабирання.

2.2. Веде постійне спостереження за положенням та станом тросів підіймального пристрою смоктунів, веде нагляд за справною роботою пневмогідрокомпенсаторів.

2.3. Стежить за наявністю та надходженням мастил до деталей спецпристроїв, які зазнають тертя.

2.4. Проводить огляд ґрунтоприймачів після кожного підйому смоктунів на борт; поновлює в разі необхідності пошкоджені запобіжні решітки та розрихлювачі на ґрунтоприймачах.

2.5. Проводить завантаження трюму рівномірно за допомогою розливного пристрою, не допускаючи перевантаження трюму ґрунтом.

2.6. Знімає стопорні клини ляд перед відвалюванням ґрунту та встановлює їх на місце після закриття дверцят.

2.7. Проводить розвантаження трюму рефулюванням із крайніх відсіків, регулюючи ґрунтозабирання за допомогою відкривання лючків.

2.8. Закриває лючки після розвантаження трюму та промиває систему водою.

2.9. Припиняє ґрунтозабирання в разі виникнення несправностей, стуку, шуму в робочих пристроях, а також у штормових умовах та качанні з креном більше 100.

2.10. Під час виконання робіт на багаточерпаковому снаряді забезпечує оптимальний процес днопоглиблювання й найбільший відсоток заповнення черпаків, встановлюючи за погодженням із багермейстером найвигіднішу за даних умов швидкість руху черпакового ланцюга та поступального руху земснаряда.

2.11. Постійно стежить за рухом черпакового ланцюга, станом робочих тросів, справною роботою тросоукладальників лебідок.

2.12. Керує роботою із заведення та перекладання якорів, заведення понтонів.

2.13. Виймає із черпаків предмети, які можуть пошкодити конструкції ґрунтового колодязя або трюму ґрунтовідвізної шаланди.

2.14. Виконує технічне обслуговування та догляд за спецпристроями в нормативні строки.

2.15. Стежить за комплектуванням змінних запасних частин спецпристроїв свого відання.

2.16. Вживає заходів щодо поповнення змінних запасних частин та утримання їх у готовому для використання стані.

2.17. Бере участь у складанні ремонтних відомостей на ремонт спецпристроїв та днопоглиблювального обладнання.

2.18. Веде підготовку та монтажні роботи щодо розбирання та складання спецобладнання.

2.19. Контролює строки та якість ремонту спецобладнання, який проводиться ремонтними організаціями.

2.20. Бере участь у виконанні ремонту спецпристроїв, що проводяться силами екіпажу.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор спеціальних пристроїв земснарядів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.