Інструкція для посади "Береговий робітник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Береговий робітник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила та порядок виконання робіт зі швартування суден;
      - правила подання та прийняття звукових та зорових сигналів;
      - будову та правила користування вантажопідйомними та такелажними засобами;
      - способи навантажування, розвантажування, розміщування та вкладання вантажів;
      - способи виконання теслярських, слюсарних та малярних робіт;
      - правила застосування робочого та вимірювального інструменту;
      - основні правила проведення земляних робіт;
      - способи готування бетонної суміші;
      - правила керування човном і проведення робіт на воді.

1.4. Береговий робітник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Береговий робітник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Береговий робітник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Береговий робітник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює підготовку та консервацію, бере участь у постановці та зніманні засобів навігаційного обладнання.

2.2. Виконує швартовні роботи.

2.3. Установлює прилади на плавзасоби, вимірює глибини, доставляє джерела живлення на берегові знаки.

2.4. Виконує завантаження на плавзасоби та вивантаження різноманітних вантажів.

2.5. Риє ями та канави під берегові засоби навігаційного обладнання.

2.6. Виконує перенесення, розбивання та маркування лотліня та промірного тросу.

2.7. Здійснює ремонт робочого інструменту.

2.8. Установлює та працює з нівелірною лінійкою.

2.9. Готує бетонну суміш за складом, який задано.

2.10. Виконує теслярські, малярні, слюсарні й такелажні роботи.

2.11. Виконує обов'язки весляра та керує човном під час перевезення людей.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Береговий робітник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Береговий робітник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Береговий робітник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Береговий робітник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Береговий робітник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Береговий робітник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Береговий робітник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Береговий робітник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Береговий робітник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Береговий робітник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Береговий робітник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Береговий робітник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Береговий робітник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Береговий робітник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Береговий робітник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Береговий робітник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.