Інструкція для посади "Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший інженер-інспектор інспекції Регістру судноплавства України: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-інспектора інспекції Регістру судноплавства України - не менше 3 років. Інженер-інспектор інспекції Регістру судноплавства України: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією інженера або технолога в судноремонтному виробництві: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, правила, інструкції та інші керівні документи з питань технічної експлуатації флоту та берегових об'єктів;
      - положення про Регістр судноплавства України;
      - правила й нормативні документи Регістру судноплавства України;
      - вимоги Міжнародної морської організації (ІМО) щодо конвенційного обладнання морських суден;
      - Міжнародний Кодекс із керування безпечною експлуатацією суден;
      - Конвенцію щодо запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ) з додатками та резолюціями ІМО;
      - стандарти, норми витрат технічних матеріалів;
      - теорію будови суден, технологію їх будування та ремонту;
      - основи економіки;
      - організацію праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технічний нагляд за суднами й піднаглядними Регістру береговими об'єктами, що знаходяться в експлуатації, за будуванням, капітальним ремонтом та переобладнанням суден, суднових та берегових механізмів.

2.2. Бере участь у розгляданні технічної документації, нормативів, робочих креслень та ремонтних відомостей на судна та берегові об'єкти.

2.3. Оформляє за результатами оглядів документацію щодо придатності до експлуатації суден та берегових об'єктів і надає приписи підприємствам, організаціям та приватним особам про усунення недоліків, виявлених під час огляду суден та піднаглядних Регістру берегових об'єктів.

2.4. Забороняє роботу на суднах та берегових об'єктах за наявності неусунених дефектів та пошкоджень, що впливають на безпеку експлуатації.

2.5. Бере участь у розслідуванні аварій та розробленні пропозицій щодо їх запобігання.

2.6. Веде журнал зауважень та надає свої пропозиції щодо уточнення правил, норм та інструкцій Регістру.

2.7. Оформлює підприємствам, організаціям та приватним особам відповідну технічну документацію та рахунки за виконані роботи з технічного нагляду за суднами та береговими об'єктами.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-інспектор інспекції регістру судноплавства України несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.