Інструкція для посади "Начальник відділу механізації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу механізації" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією інженера-механіка з підйомно-транспортного устаткування не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні документи стосовно технічної експлуатації, ремонту підйомно-транспортних машин та механізмів і технологічного устаткування в портах;
      - правила технічної експлуатації підйомно-транспортного устаткування морських портів, портових споруд і акваторій;
      - графіки проведення технічних оглядів;
      - порядок проведення оглядів й визначення обсягів і термінів ремонту;
      - будову вантажопідйомних кранів, перевантажувальних машин, механізмів, установок, технологічного устаткування, вантажозахоплювальних пристроїв;
      - правила безпечної експлуатації електроустаткування перевантажувальної техніки;
      - порядок виконання ремонтно-профілактичних робіт;
      - зміст технічної, звітної та облікової документації, правила її оформлення;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту;
      - основи економіки, організації праці та управління, основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу механізації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу механізації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу механізації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу механізації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує загальний технічний нагляд за експлуатацією підйомно-транспортних машин та механізмів і технологічного устаткування, що знаходяться в веденні підрозділів порту.

2.2. Здійснює контроль за введенням в експлуатацію, реєстрацією, веденням обліку та звітності щодо перевантажувальної техніки порту.

2.3. Організовує її технічне обслуговування та ремонт.

2.4. Забезпечує безаварійну, безпечну та високоефективну роботу перевантажувальної техніки.

2.5. Організовує планування та розроблення заходів щодо поповнення парку порту новими підйомно-транспортними машинами і механізмами, технологічним устаткуванням, спеціальними перевантажувальними установками.

2.6. Бере участь в розробленні та впровадженні нових прогресивних комплексно-механізованих процесів вантажно-розвантажувальних робіт на підставі використання високопродуктивної перевантажувальної техніки.

2.7. Упроваджує прогресивні методи її технічної експлуатації та ремонту, удосконалює організацію праці працівників, які відповідають за її справний технічний стан.

2.8. Здійснює контроль за проведенням регулярних оглядів та оперативного технічного нагляду за експлуатацією, проведенням профілактичного обслуговування й ремонту перевантажувальної техніки.

2.9. Аналізує показники використання підйомно-транспортних машин та механізмів, технологічного устаткування і розробляє заходи з підвищення довговічності та надійності їх роботи.

2.10. Забезпечує безпечні умови праці у разі проведення монтажу та демонтажу перевантажувальної техніки засобами порту, технічний нагляд за монтажем, що виконується сторонніми організаціями.

2.11. Бере участь у розслідуванні аварійних та нещасних випадків.

2.12. Вживає заходів щодо виведення із експлуатації техніки, що не відповідає вимогам безпеки праці.

2.13. Організовує вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду з технічної експлуатації та ремонту підйомно-транспортних машин та механізмів і технологічного устаткування порту.

2.14. Забезпечує нагляд за дотриманням їх безпечної експлуатації відповідно до вимог діючих норм і правил з охорони праці, електробезпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.15. Бере участь в перевірках знань нормативних документів керівних та інженерно-технічних працівників.

2.16. Керує роботою підлеглого персоналу, зайнятого технічним наглядом за експлуатацією перевантажувальної техніки порту.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу механізації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу механізації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу механізації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу механізації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу механізації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу механізації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу механізації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу механізації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу механізації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу механізації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу механізації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу механізації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу механізації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу механізації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу механізації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу механізації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.