Інструкція для посади "Начальник лоцманської служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник лоцманської служби" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана або лоцмана морського - не менше 3 років. Наявність диплома капітана суден валовою місткістю 3000 і більше (або капітана далекого плавання). 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, правила, нормативні та інші керівні документи з питань безпеки судноплавства, судноводіння, організації суднової служби;
      - Кодекс торговельного мореплавства України;
      - резолюції Міжнародної морської організації (ІМО), що стосуються лоцманської служби;
      - положення міжнародних конвенцій щодо запобігання зіткненню суден (МППСС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ) тощо;
      - інструкцію про порядок оформлення документів, пов'язаних із лоцманським проведенням;
      - режим морського судноплавства;
      - місцеві правила плавання;
      - використання сучасних засобів навігації, навігаційне та гідрографічне устаткування районів лоцманського проведення;
      - лоцію морських шляхів на підходах до порту та в прилеглих водах;
      - правила виконання криголамних і лоцманських операцій;
      - Положення про державну морську лоцманську службу;
      - організацію рятувальних операцій на морі та аварійно-рятувальні засоби;
      - обов'язкову постанову порту;
      - англійську мову (морську специфіку);
      - основи організації праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник лоцманської служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник лоцманської служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник лоцманської служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник лоцманської служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво лоцманською службою під наглядом капітана порту щодо безпеки судноплавства.

2.2. Забезпечує організацію лоцманських проведень морськими та гирловими фарватерами у районах зі спеціальним режимом плавання на підходах до морських портів та в межах вод цих портів.

2.3. Здійснює контроль за станом глибин на фарватерах та біля причалів, навігаційного огородження в районах лоцманського проведення та за рівнем води на дільницях фарватеру, які лімітуються.

2.4. Забезпечує оповіщення мореплавців та лоцманів про зміни навігаційних умов.

2.5. Організовує технічне навчання лоцманів та підвищення їх кваліфікації.

2.6. Бере участь у розслідуванні аварійних подій із суднами, що сталися внаслідок лоцманського проведення.

2.7. Аналізує роботу служби протягом навігації та розробляє заходи, спрямовані на підвищення безпеки лоцманського проведення.

2.8. Надає пропозиції щодо нагородження працівників, які відзначилися та накладання дисциплінарних стягнень до порушників трудової та технологічної дисципліни, вживання у разі необхідності заходів для відшкодування матеріальних збитків.

2.9. Веде встановлену документацію.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник лоцманської служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник лоцманської служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник лоцманської служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник лоцманської служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник лоцманської служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник лоцманської служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник лоцманської служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник лоцманської служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник лоцманської служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник лоцманської служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник лоцманської служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник лоцманської служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник лоцманської служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник лоцманської служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник лоцманської служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник лоцманської служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.