Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва сульфітних солей 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; фізико-хімічні властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції; будову та правила технічної експлуатації устаткування, яке обслуговується; правила відбору проб.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує окремі операції та допоміжні роботи у виробництві сульфітних солей або самостійно веде весь комплекс робіт з виробництва бісульфіту натрію. Готує содовий розчин, транспортує сировину, подає робочі розчини в апарати, упаковує та відвантажує готовий продукт. Відбирає проби. Чистить, промиває апарати. Обслуговує абсорбційні башти, реактори, нейтралізатори, кристалізатори, центрифуги, вентилятори та інше устаткування. Виконує простий ремонт.