Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник синтезу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника синтезу 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва, технологічний режим та правила регулювання процесу; суть технологічного процесу синтезу та супровідних процесів; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування; схему комунікацій; призначення контрольно-вимірювальних приладів на дільниці, яка обслуговується; физико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів, готової продукції та вимога до них; властивості каталізатора синтезу та теплоносіїв; правила відбору проб та методику проведення контрольних аналізів; правила поводження зі шкідливими та вибухонебезпечними речовинами; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде всі стадії технологічного процесу синтезу аміаку і технологічного процесу на аміачно-холодильній установці до одержання готового продукту з дотриманням особливих умов, які пов'язані з застосуванням вибухонебезпечних та отруйних речовин, під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Підтримує заданий склад циркуляційного газу на вході в колону синтезу аміаку. Керує роботою аміачного компресора, підгримує тиск в апаратах відділення синтезу та в аміачно-холодильній установці в межах регламентного. Контролює та реґулює процеси за результатами аналізів та контрольно-вимірювальних приладів. Запобігає причинам відхилень від установлених норм технологічного режиму, виявляє та усуває їх. Відбирає проби. Виконує простий ремонт устаткування.