Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник очищення газу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника очищення газу 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва; основи технологічного режиму очищення сирого аргону, криптону; будову, принцип роботи та правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; параметри технологічного режиму і правила регулювання процесу; властивості газів і зрошуючих рідин та вимоги до них; фізико-хімічні властивості сировини та готової продукції; властивості каталізаторів метанування оксидів вуглецю; вимоги до готової продукції; норми витрат сировини, матеріалів, електроенергії; правила відбору проб; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складний технологічний процес очищення газу або керує апаратниками нижчої кваліфікації під час ведення процесу очищення газу середньої складності. Подає воду в масляні та байпасні холодильники. Продуває вологовіддільники та лінії високого тиску азотом перед подаванням водню. Стежить за роботою і справним станом устаткування. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування. Контролює та регулює густину зрошення в абсорберах, опір у системі, температуру та концентрацію газу, насичені та регенеровані розчини, температуру та тиск рівнів, наявність водню у вуглекислоті на установках дегазації розчинів моноетаноламіну, наявність кисню та водню у двоокису вуглецю, рівні конденсату в збірниках та вологовіддільниках. Підгримує навантаження на абсорбер та метанатор. Керує навантаженням компресора синтез-газу, насосів. Регулює процес з дистанційного пульта керування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та на місцях установлення устаткування. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму. Відбирає проби і провадить контрольні аналізи. Провадить розрахунки насичення та регенерації розчинів, кількості необхідного вбирача у процесі абсорбції, теплоносія регенерації, кількості зрошення. Обслуговує контактний апарат, турбогазодувки, теплообмінники, водокільцеві компресори, відцентрові насоси, контейнери з воднем, контрольно-вимірювальні прилади, комунікації. Здійснює пуск та зупинку устаткування, готує його до ремонту, приймає з ремонту. Виконує простий ремонт устаткування.

Приклади робіт
Ведення процесу аміачно-лужного очищення коксового газу на установці продуктивністю 32000 куб.м за рік і більше. Ведення процесу очищення газу від діоксиду вуглецю і метанування під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Ведення процесу каталітичного очищення двоокису вуглецю від горючих сполук шляхом окислення на рутенієво-паладієвому каталізаторі. Ведення процесу очищення конвертованого газу у виробництві аміаку і метанолу розчинами моноетаноламіну в абсорберах. Ведення процесу очищення сирого та отримання технічного аргону та криптону. Ведення процесу сепарації водню із продувальних газів до одержання готового продукту.