Категорія - Робітники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Оператор технологічного устаткування в спорудах захищеного ґрунту 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора технічного устаткування в спорудах захищеного ґрунту 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і схеми основного і допоміжного технологічного обладнання систем опалення, вентиляції, поливання, дренажу, стерилізації, підживлення і оброблення отрутохімікатами; призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів; будову і правила обслуговування однотипних водогрійних і парових котлів і їх допоміжних механізмів і апаратури; основи знань з теплотехніки; причини виникнення несправностей у роботі котельної установки і засоби, що дозволяють їм запобігти.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує тепличні блоки площею від 6 до 10 гектарів, які отримують теплову енергію зі сторони і мають системи автоматичного регулювання технологічних режимів, або теплиць площею до 3 гектарів за умови наявності автоматизованих котелень з водогрійними і паровими котлами сумарною продуктивністю до 20 Гкал/г з автоматичним регулюванням технологічних режимів. Регулює роботу, підтримує технологічні режими в теплицях за допомогою обладнання систем опалення, вентиляції, поливання, дренажу, стерилізації, підживлення, оброблення отрутохімікатами, якими керують механізми автоматичного регулювання. Здійснює пуск, зупинку, регулювання і спостереження за роботою допоміжних механізмів і арматури котлів. Контролює горіння палива. Спостерігає за допомогою приладів за рівнем води в котлах, тиском пари і температурою води, що подається до теплиць. Підтримує заданий тиск і температуру пари і води. Регулює навантаження котлів згідно з графіком споживання пари. Запобігає і ліквідує несправності в роботі технологічного обладнання. Бере участь у планово-запобіжному ремонті котлоагрегатів і обладнання.