Категорія - Професіонали |  Галузь - Реклама та реставраційні роботи. Розділ 'Реставраційні роботи'
Інструкція для посади "Художник-реставратор творів з металу вищої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 86. Реклама та реставраційні роботи. Розділ 'Реставраційні роботи'", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 05.10.2000 р. N 492. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища художня освіта за спеціальністю художник-реставратор (магістр, спеціаліст або бакалавр). Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи за професією: для магістра, спеціаліста - не менше 8 років, бакалавра - не менше 10 років. Повна або базова художня, мистецтвознавча або технічна, пов'язана з технологією реставраційного процесу, вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр). Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи за професією: для магістра, спеціаліста - не менше 10 років, бакалавра - не менше 12 років. Повна або базова, крім художньої, мистецтвознавчої або технічної, пов'язаної з технологією реставраційного процесу, вища освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи: для магістра, спеціаліста - не менше 12 років, бакалавра, молодшого спеціаліста - не менше 15 років.

Знає та застосовує у діяльності: техніку та технологію, стилістичні особливості пам'яток, матеріалів та способів їх використання для ведення реставраційних робіт з урахуванням особливостей експонатів; основні методи реставрації монументального, станкового, темперного та олійного живопису, графіки, декоративного та ужиткового мистецтва, скульптури; принципи датування та атрибуції; результати старіння матеріалів, що застосовуються в реставрації; причини, що спричиняють руйнування експонатів; основні види лабораторних досліджень в процесі виявлення причин та характеру руйнувань.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує нескладні, середньої складності, значної та особливо значної складності реставраційні та консерваційні роботи на творах високої художньої та історичної цінності, а також на унікальних творах мистецтва відповідно до завдань і методики, розробленої та затвердженої реставраційною радою. Розробляє методику проведення реставраційних робіт, добирає матеріали для їх проведення, забезпечує досконале документування процесу реставраційних робіт, складає описи ушкоджень об'єкту, результатів його дослідження, методів і матеріалів, що застосовуються в процесі реставраційних робіт, а також фотографування до початку робіт, в процесі та після закінчення реставрації. Визначає види руйнувань, складає, проводить детальний огляд та складає опис стану схоронності об'єкту, що реставрується, виявляє його первісний вигляд, визначає історію змін, установлює на підставі результатів хімічних, фізичних та біологічних досліджень причини та характер пошкоджень. У процесі реставрації творів живопису здійснює укріплення основи, грунту та фарбової поверхні, а також видалення пізніших нашарувань, що приховують або перекручують авторський живопис. Готує спеціальні реставраційні клеї, мастики, суміші тощо. Інструктує фотографів щодо документальної фотофіксації окремих процесів реставраційних робіт. Проводить обстеження музейних фондів та експозицій. Консультує зберігачів фондів щодо норм і правил зберігання експонатів. Керує роботою стажерів, надає допомогу науковим співробітникам, які вивчають експонати, що підлягають реставрації.

Спеціалізація
Виконує консерваційно-реставраційні роботи на пам'ятках з чорних металів, міді та її сплавів, свинцю, олова, та дорогоцінних металів високої історично-художньої цінності, в тому числі оздоблених різними матеріалами. Реставрує експонати з високою якістю оздоблення поверхні: поліруванням, патиною, інкрустацією, воронуванням, неметалевими включеннями, в тому числі археологічні експонати оздоблені шкірою, кісткою, чорним деревом тощо. Проводить промивку пошарову, електролітичну та електрохімічну очистку. Обробляє археологічний метал хімічними реактивами не порушуючи благородної патини. Застосовує інгібітори корозії. Виправляє нескладну деформацію, монтує вироби за допомогою склеювання. Мастикує незначні розриви та втрати. Виконує найпростіші види тонувань. Обробляє експонати перед консервацією, проводить консервацію різноманітними покриттями. Обробляє і стабілізує осередки активної корозії на новому та археологічному металі. Усуває деформацію; підводить дублюючу основу. Знімає форми при виготовленні доробок для доповнення втрат та здійснення реконструкцій з різних зліпкових матеріалів. Доповнює втрати в матеріалі оригіналу, в тому числі інших матеріалів. Наносить хімічним методом на поверхню металу штучні захисні покриття, декоративні та захисні гальванічні покриття. Надійно захищає поверхню металу від дії агресивного середовища. Застосовує гальванопластику та інші методи виготовлення фрагментів (частин), що реставруються і копій. Виготовляє копії І фрагменти в техніці оригіналу. Виконує обґрунтовані графічні реконструкції, а також натурні реконструкції творів в матеріалі оригіналу. Проводить і бере участь у проведенні складних оптико-фізичних, біологічних та фізико-хімічних методів досліджень складних творів мистецтва.