Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Старший машиніст котлотурбінного цеху VII група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Спеціальна підготовка з управління та стаж роботи за професією старшого машиніста котельного устаткування VI групи кваліфікації - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і технічні характеристики устаткування, теплові захисти і теплові схеми котлотурбінного цеху; техніко-економічні показники роботи електростанції; основи теплотехніки, електротехніки, механіки і водопідготовки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безперебійну і економічну роботу устаткування котлотурбінного цеху. Проводить пуск, зупинку, опресування устаткування котлотурбінного цеху. Здійснює розподіл теплового та електричного навантажень між енергоблоками в разі зміни диспетчерського графіка, перемикання в схемах мазуто- і газопроводів, комунікаціях пари, конденсату, води, повітря тощо. Виводить устаткування в ремонт. Ліквідує аварійні ситуації. Виявляє і усуває несправності в роботі устаткування. Підготовляє робочі місця і допускає до робіт на допоміжному теплосиловому устаткуванні, проводить вторинний допуск і підготовку робочих місць для проведення робіт на теплосилових установках з дозволу начальника зміни цеху. Керує робітниками котлотурбінного цеху.

Спеціалізація
У разі обслуговування електростанцій потужністю 200 тис.кВт і вище - кваліфікаційні вимоги: неповна вища освіта (молодший спеціаліст); підвищення кваліфікації; спеціальна підготовка з управління та стаж роботи за професією старшого машиніста котельного устаткування VI групи кваліфікації - не менше 1 року.