Категорія - Керівники |  Галузь - Реклама та реставраційні роботи. Розділ 'Реставраційні роботи'
Інструкція для посади "Завідувач майстерні реставраційної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 86. Реклама та реставраційні роботи. Розділ 'Реставраційні роботи'", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 05.10.2000 р. N 492. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж реставраційної роботи: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури; рішення, розпорядження, накази та інші керівні матеріали з питань реставраційної роботи; технологію виготовлення музейних експонатів, їх фізичні і фізико-хімічні якості; досягнення вітчизняної і світової науки в галузі реставрації; основи лабораторних досліджень; принципи фотофіксації об'єктів, що реставруються; інструкції щодо зберігання та застосування отруйних речовин; методи проведення реставраційних робіт; обладнання і матеріали, що застосовуються у реставраційній роботі; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
На основі нормативних документів і рішень науково-реставраційної ради керує реставраційними роботами в музеї. Здійснює регулярний огляд музейного фонду, виявляє експонати, що потребують реставрації. Вивчає матеріали і технологію створення експоната, причини пошкоджень або порушень первісного його вигляду і визначає способи їх усунення. Забезпечує збереження та консервацію в первісному вигляді пошкоджених пам'яток, зберігаючи їх історичне значення. Планує роботу реставраційної майстерні, розробляє графік черговості проведення реставраційних робіт. Забезпечує укладання заявок на матеріали і обладнання з розрахунками й обґрунтуванням їх потреби. Розробляє і впроваджує заходи щодо удосконалення технології і реставраційних робіт, організації робочих місць, підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості, економії матеріалів. Організує засідання реставраційної ради. Є членом закупівельної комісії. Бере участь у комплектуванні виставки з експонатів музею, обстежує їх до та після виставки, контролює кріплення та демонтаж експонатів експозицій. Укладає списки матеріалів та інструментів, необхідних для роботи. Проводить стажування реставраторів, забезпечує підвищення професійного рівня співробітників, висуває їх на одержання наступних кваліфікаційних категорій. Контролює дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.