Категорія - Фахівці |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Механік дільниці планово-запобіжного ремонту I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка дільниці II категорії не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації ремонту та обслуговування машин і механізмів; технологічні характеристики, конструктивні особливості, режим роботи будівельних машин і механізмів, правила їх технічної експлуатації; технологію й організацію ремонтних робіт; методи монтажу, демонтажу, регулювання та налагоджування устаткування; основи технології, економіки, організації будівельного виробництва та праці; законодавство про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує правильну експлуатацію устаткування, своєчасний і якісний його ремонт та модернізацію. Складає графіки технічного обслуговування та ремонту устаткування, веде його огляд. Вивчає умови роботи устаткування, окремих вузлів і деталей, виявляє та ліквідує причини їх передчасного спрацювання. Розробляє та впроваджує у виробництво прогресивні методи ремонту машин, устаткування та їх вузлів, а також відновлення вузлів та деталей; вживає заходів до скорочення простоїв, збільшення строків служби устаткування та поліпшення якості й зниження вартості ремонту. Складає заявки на одержання необхідних для ремонту матеріалів, запасних частин, деталей, інструменту, замовлення на виготовлення та відновлення деталей і вузлів устаткування. Проводить інструктаж та навчання робітників безпечним методам і прийомам виконання ремонтних робіт. Забезпечує безаварійну роботу всіх видів устаткування, будівельних машин і механізмів дільниці. Здійснює нагляд за технічним станом та якістю використання й обслуговування будівельних машин і механізмів. Бере участь у прийманні нових машин і здійснює їх технічний огляд. Готує необхідні матеріали щодо списання машин та механізмів. Вживає заходів щодо підготовки будівельних машин та механізмів до роботи в зимовий період. Контролює своєчасне виконання та якість ремонтних робіт. Веде облік наявності, надходжень та переміщень будівельних машин по дільниці. Керує роботою з монтажу, демонтажу та транспортування немобільних машин та механізмів, металевих конструкцій, виготовлення металевих виробів, електро-, тепло-, водопостачання будівельних об'єктів, випробування машин, механізмів, устаткування та пристроїв. Проводить інструктаж та навчання щодо безпечних методів та прийомів роботи робітників дільниці, що обслуговують будівельні машини та механізми. Здійснює нагляд за додержанням правил охорони праці під час монтажу, демонтажу, експлуатації та ремонту будівельних машин, механізмів, підйомних пристроїв, електроустаткування, газозварювальних апаратів, посудин, що працюють під тиском, за експлуатацією засобів малої механізації, ручного інструменту та будівельного оснащення. Забезпечує робочі місця попереджувальними написами, плакатами та інструкціями з охорони праці. Бере участь у розслідуванні причин аварій та нещасних випадків і розробляє заходи для їх усунення і запобігання їм. Складає заявки на ручний і механізований інструмент та засоби малої механізації, матеріали, запасні частини та складальні одиниці комплектуючих виробів; здійснює контроль за їх використанням та витрачанням; веде облікову та звітну документацію. Керує робітниками-машиністами будівельної дільниці та в ремонтно-монтажних майстернях.