Категорія - Фахівці |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Фахівець із збуту теплової енергії I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта (бакалавр або молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією фахівця із збуту теплової енергії II категорії не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо користування тепловою енергією; основи економіки, організацію виробництва і праці; оргтехніку, засоби механізації оперативного обліку, організацію планової роботи на підприємстві; форми обліку та звітності; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розробляє плани реалізації теплової енергії з розбиванням за групами споживачів. Здійснює облік доходів від реалізації усіх видів теплової енергії та складає місячну відомість планових доходів. Бере участь у складанні та коригуванні планів доходів від реалізації теплової енергії. Готує і подає у бухгалтерію підприємства дані про розміри планових платежів, обумовлених у договорах про користування тепловою енергією. Щомісяця розробляє і подає до вищої організації відомість планових доходів. Звіряє планові доходи з фактично одержаними на рахунок підприємства сумами. Веде листування із споживачами-боржниками про ліквідацію заборгованості за використану теплову енергію. Складає відомість про споживачів-боржників (щомісяця) для стягнення боргів або обмеження відпуску теплової енергії.