Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник виробництва хімічних реактивів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва хімічних реактивів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему і регламент виробництва; фізико-хімічні основи процесів, які здійснюються; порядок ведення регулювання технологічного процесу; конструкцію основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні та технологічні властивості сировини і допоміжних матеріалів; державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію; методику проведення контрольних аналізів та розрахунків; основи неорганічної та органічної хімії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує всі стадії технологічного і процесу з напрацьовування одного або декількох тонажних реактивних продуктів на виробничій дільниці (зокрема у виробництві з радіоактивними і стабільними ізотопами). Самостійно провадить окремі операції, у тому числі не менше трьох, які зв'язані зі зміною вихідної речовини (галогенування, сульфування, гідроксилування, нітрування, окислення, відновлення, діазотування, конденсування, перегрупування, нітрозування), а також розчинення, фільтрації, віджимання, упарювання, кристалізації, центрифугування, сушіння, розмелювання та інші фізико-хімічні операції відповідно до технологічного регламенту і робочої інструкції. Обслуговує технологічні схеми і установки з вироблення замовлених реактивів і особливо чистих речовин. Провадить демонтаж і складання технологічних схем і установок. Готує, розраховує і завантажує сировину і матеріали відповідно до ходу процесу в суворо заданих кількостях. Веде і регулює технологічний процес на окремих стадіях. Провадить складні хімічні реакції з застосуванням вибухо- і вогненебезпечних, отруйних та обпікаючих речовин, які вимагають великої відповідальності та обережності в поводженні. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.