Категорія - Фахівці |  Галузь - Спортивна діяльність
Інструкція для посади "Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка з експлуатації та ремонту спортивної техніки - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: технічні характеристики, конструкторські особливості, режими роботи устаткування та правила його експлуатації; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде облік наявного обладнання. Складає заявки на придбання матеріалів та запасних частин, необхідних для ремонту. Організовує впровадження нових прогресивних методів ремонту і експлуатації та відновлення деталей, вузлів та механізмів. Здійснює контроль за додержанням правил з безпечного ведення робіт, протипожежного захисту та виробничої санітарії.