Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Обмазувальник ковшів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову ковшів; склад обмазувальних та футерувальних глин, які застосовує; заходи набивання та обмазування ковшів для придания необхідної товщини та профілю обкладки; способи сушіння ковшів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обмазує та просушує ковші та ложки для заливання форм з додержанням необхідної товщини та профілю обкладки. Виготовляє захисні козирки з азбесту з обмазуванням вогнетривкою глиною. Вибиває металеві настили, шлак, горілу глину з ковша. Готує обмазувальну та футерувальну суміш. Визначає придатність обмазувально-футерувальних сумішей. Вмуровує сифонні трубки, сушить ковші та визначає їх придатність.