Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Модельник виплавних моделей 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи та правила керування пресом для лиття моделей з легкоплавкої маси; склад та властивості вихідних матеріалів модельної суміші; послідовність розплавлення компонентів суміші; принцип роботи плавильного агрегату та правила розливання легкоплавкої маси.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виготовляє прості моделі методом вільного заливання модельної маси в прес-форми за допомогою ручного шприца та на простих важільних пневматичних пресах. Готує модельні суміші за заданою рецептурою під керівництвом модельника виплавних моделей вищої кваліфікації. Одержує вихідні матеріали для модельного складу, зважує та завантажує їх в плавильний агрегат; виконує підготовчі роботи з приготування модельної суміші.