Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник ливарних машин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника ливарних машин 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип роботи різних типів машин для лиття під тиском; способи налагодження машин з виготовлення складних моделей для лиття з виплавлюваними моделями та інших ливарних машин; порядок регулювання усіх ланок машин; конструкції великих та складних прес-форм, порядок їх складання та установлення; ливарні властивості металів, склад сплавів; режими робіт; будову контрольно-вимірювальних приладів; способи випробування складних прес-форм; будову однотипних промислових маніпуляторів; правила перевірки маніпуляторів на працездатність та точність позиціювання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує механізми з виготовлення середньої складності та складних моделей для лиття за виплавлюваними моделями, які обслуговує. Установлює великі складні прес-форми на машинах різних типів для лиття під тиском. Випробовує нові складні прес-форми на типах машин, які обслуговує. Оглядає, опробовує та пускає в роботу різні ливарні машини. Здійснює поточний ремонт складних прес-форм. Налагоджує захвати промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням.