Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник центрифугування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника центрифугування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи розділення суспензії та емульсії; технологію ведення процесу центрифугування; фізико-хімічні властивості емульсій, які розділяються, тонких суспензій, рідких неоднорідних сумішей; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів на дільниці, яка обслуговується; вимоги до сировини; державні стандарти та технічні умови на сировину та готову продукцію; методику розрахунку промивання залежно від питомої ваги маточного розчину; режим і параметри ведення технологічного процесу; вимоги котлонагляду до апаратів, що працюють під тиском, в процесі їх обслуговування; слюсарну справу; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде складні та різні безперервні та періодичні процеси центрифугування з розділення тонких суспензій з низькою концентрацією твердої фази на горизонтальних автоматичних центрифугах, зверхцентрифугах та інших центрифугах, які оснащені автоматичним регулюючим пристроєм. Виконує роботи повного циклу центрифугування, підтримуючи задані параметри температури, вологості, швидкості та тиску. Регулює процеси центрифугування та кристалізації за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Обслуговує автоматичні центрифуги, зверхцентрифуги, реостати, напірні баки, приймальники маточника; бойлери та комунікації з арматурою. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування, яке обслуговується. Провадить дрібний ремонт, веде розрахунок промивання. Веде облік сировини та готової продукції у виробничому журналі або операційному листку.