Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник теплоутилізації 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника теплоіоутилізації 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується, та контрольно-вимірювальних приладів; правила контролю та регулювання процесу за показаннями приладів; технологічний режим; вимоги до живильної води; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес утилізації тепла реакційних газів за допомогою парових котлів. Контролює та регулює параметри технологічного процесу; температуру газу на виході з котлів-утилізаторів, тиск пари в колекторах, витрати хімочищеної води. Готує живильну воду за твердістю, солоністю лужністю та іншими показниками, підігріває та подає її в котел. Очищає гріючі поверхні, газоходи від недогарків, сублімованої сірки та інших осадів. Відпускає пару на технологічні та побутові потреби. Обслуговує котли-утилізатори, вентилятори, деаераційні установки, насоси та інше устаткування. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного регламенту та усуває їх.