Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Завалювальник шихти у вагранки та печі 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією завалювальника шихти у вагранки та печі 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову плавильних печей та вагранок різних типів, завалочної машини, яку обслуговує, і приладів для її керування; будову контрольно-вимірювальних приладів; способи відмінності за зовнішнім виглядом всіх шихтових і заправних матеріалів та їх найменування; послідовність завалювання шихтових матеріалів; правила перенесення вантажів краном; основи знань з електротехніки в межах роботи, яку виконує; періодичність змащування механізмів машин.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Завалює вагранки, плавильні печі загальною місткістю до 40 т шихтовими матеріалами автоматично та за допомогою завалочної машини, скіпового та інших підйомників або вручну у разі завантаження великогабаритного металу. Завалює шихту у вагранки з безперервним процесом плавлення та видає метал. Стежить за своєчасним подаванням шихти та рівномірним завантаженням шихти у печі. Стежить за збереженням стовпів та арок печі під час завалювання шихтових матеріалів. Усуває невеликі неполадки в роботі завалочних механізмів. Бере участь в ремонті завалочних машин.