Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Газорізальник 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основні прийоми різання, будову пальників, різаків, редукторів, які застосовує; кольори фарбування газових балонів та правила поводження з ними; основні властивості газів та рідин, які застосовує під час різання металів, та правила поводження з ними.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує ручне кисневе різання та різання бензорізальними та гасорізальними апаратами стального легковагового брухту. Готує відливки до різання, зачищає від пригару, додатків та ливників та укладає їх під різання. Заряджає та розряджає газогенераторні установки.

Приклади робіт
Зливки - відрізання донної частини. Кутики, труби - різання.