Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Зварник на електронно-променевих зварювальних установках 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією зварника на електронно-променевих зварювальних установках 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову зварювальних установок, правила їх налагодження і регулювання; основні положення з експлуатації високовакуумної техніки; загальні відомості про електричні і кінематичні схеми зварювальних установок; вимоги до зварних швів; способи контролю зварних швів; режими зварювання та їх підбирання; внутрішні напруги і деформації в виробах, які зварює, та заходи їх запобігання; будову і правила обслуговування вакуумних систем; призначення та застосування основних контрольно-вимірювальних приладів; призначення і режими відкачування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Зварює у вертикальних та горизонтальних площинах, які підлягають випробуванням, вузли і деталі простої і середньої складності із легованих сталей, кольорових металів і сплавів. Зварює в вакуумі електронним променем стикові шви вузлів і деталей. Зварює вузли, які випробуються на вакуумну щільність. Налагоджує зварювальні установки та установлює режими зварювання залежно від марки і товщини металів, які зварює, а також від типу з'єднань. Обслуговує відкачувальне устаткування, вивантажує зварювальні вироби з камер. Замінює внутрішній барабан з горизонтальною і вертикальною віссю обертання або замінює супорти.