Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Зуборізальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову і принцип роботи однотипних зуборізальних верстатів, найменування і призначення їх найважливіших частин; найменування, призначення та умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв; будову простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; правила установлення нормального різального інструменту; найменування та маркування матеріалів, які обробляє; основні відомості про допуски і посадки, ступені точності, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення), призначення та властивості охолоджувальних та мастильних матеріалів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує попереднє нарізання зовнішніх прямих зубів циліндричних шестерень, зубчастих коліс на налагоджених однотипних зуборізальних верстатах.

Приклади робіт
Муфти зубчасті - фрезерування зубів. Сектори зубчасті з простим профілем - фрезерування зубів. Шестірні всіх модулів - закруглення зубів на спеціальних одно- та двошпиндельних зубозакруглювальних верстатах.