Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст скрепера 8-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом скрепера 7 розряду та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Розряд електрослюсаря 6. У разі керування скрепером самохідним чи причіпним з трактором, що має електричний привід, кваліфікаційна група з електричної безпеки 3.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи, технічні характеристики скрепера; правила застосування контрольно-вимірювальних, спеціальних та універсальних приладів, пристроїв та інструментів; причини виникнення, способи виявляння й усунення несправностей; правила розробляння, набирання, транспортування та розподіляння грунтів; способи транспортування, відкладання та набирання грунту згідно з проектом організації скреперних робіт чи за відмітками майстра; режими змащування машини; норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії; слюсарну та електротехнічну (щодо скреперів з електроприводом) справи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує скрепером причіпним з трактором потужністю від 282 до 625 кВт з тяговим зусиллям 35 т і більше та самохідним потужністю від 276 до 625 кВт ковшем з місткістю 15 до 25 м3 і більше на особливо складних роботах (розробляння та транспортування грунтів під час спорудження великомасштабних виїмок, водосховищ, каналів, шламовідстойників, розкривання поверхні кар'єрів різних родовищ тощо, насипів, дамб, гребель, загат, шляхопроводів тощо). Керує самохідним чи причіпним скрепером під час розробляння, транспортування, набирання та розподіляння по площі грунту при розроблянні виїмок і насипів, резервів і кавальєрів у ході будівництва доріг різного призначення, судноплавних та зрошувальних каналів, земляних дамб, розкривання поверхні кар'єрів різних родовищ з використанням стабілізуючих пристроїв різання грунтів або без них.

Спеціалізація
Машиністи, які керують скреперами іноземного виробництва, тарифікуються за розрядом вищим на один, ніж ті, що керують аналогічними вітчизняними машинами.