Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Технік аеродромної служби II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка аеродромної служби - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; основи трудового законодавства; накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби; характеристики і технологічні можливості сучасних засобів механізації аеродромно-експлуатаційних та аеродромно-будівельних робіт; нові матеріали і технології, що застосовуються в процесі утримання, ремонту та реконструкції аеродромних споруд; структурну схему аеродрому та взаємодію усіх його ланок; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та виконує за вказівкою інженера служби роботу аеродромних робітників та водіїв аеродромної техніки щодо утримання та ремонту аеродромів. Здійснює за вказівкою інженера служби ретельний огляд і перевірку експлуатаційного стану елементів аеродрому. Здійснює технічний нагляд за проведенням аеродромно-будівельних робіт з контролем їх якості. Своєчасно доповідає інженеру служби про виявлені несправності. Узгоджує за вказівкою інженера служби з керівником польотів час проведення робіт на робочій частині льотного поля. Забезпечує виконання правил і норм охорони праці під час проведення робіт на аеродромі, не допускаючи виникнення подій з вини аеродромної служби. Контролює безпечний рух аеродромних машин і механізмів під час проведення робіт на території аеродрому. Забезпечує раціональне використання матеріально-технічних ресурсів під час проведення робіт щодо утримання та ремонту аеродрому. У разі потреби, за вказівкою начальника аеродромної служби, виконує обов'язки інженера.