Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Електромонтажник електричних машин 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником електричних машин 5 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: способи обробляння та монтажу високовольтних, контрольних і спеціальних кабелів; конструкції розподільних щитів, пультів, щитів керування та захисту; електричні схеми, методи перевіряння та регулювання електроустаткування; технічні характеристики трансформаторів; будову електротехнічних установок; технічні умови здавання об'єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах; основні поняття про релейний захист.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує особливо складні роботи з монтажу електричних машин.

Приклади робіт
Розмічання осей місць установлювання електричних машин і агрегатів. Монтаж, ревізія та центрування машин і агрегатів масою більше 500 кг, синхронних компенсаторів, прокатних двигунів і перетворювачів. Знімання та насаджування роторів масою більше 50 кг. Перевіряння схем підключення змонтованих машин і агрегатів. Сушіння обертових машин. Ревізія та сушіння електроустаткування. Вибирання режимів сушіння електроустаткування та масла за таблицями. Перевіряння готовності електроустаткування до вмикання. Виконання обмотки під час сушіння електроустаткування методом індукційних втрат.