Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста не менше 3 років або в інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи Держспецзв'язку; трудове законодавство; практику застосування чинного законодавства; порядок оформлення, прийняття, переведення та звільнення особового складу; порядок ведення обліку та зберігання особових справ та трудових книжок, методи обліку плинності кадрів; організацію роботи з добору та розстановки кадрів; основи організації праці та управління; систему оцінки персоналу; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відповідає за виконання окремих напрямів кадрової роботи. Веде облік чисельності особового складу Держспецзв'язку, встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань, готує документи для організації стажування, підвищення кваліфікації, призначення на посади та звільнення з посад особового складу Держспецзв'язку, його переміщення, вносить про це записи до трудових книжок. Готує графіки присвоєння чергових спеціальних звань, рангів. Оформляє документи щодо прийняття, переведення та звільнення особового складу Держспецзв'язку відповідно до законодавства України про працю та проходження служби. Веде облік трудових книжок, здійснює обчислення трудового стажу, вислуги років, надання довідок про трудову діяльність особового складу Держспецзв'язку. Оформлює та видає службові посвідчення, документи для відрядження особового складу Держспецзв'язку. Веде облік порушень трудової дисципліни. Складає установлену звітність про роботу з кадрами. Готує необхідні матеріали для конкурсної, атестаційної, кваліфікаційної та тарифікаційної комісій, а також проекти документів, що стосуються нагород, заохочень та застосування стягнень до особового складу Держспецзв'язку. За дорученням керівника бере участь у розгляді пропозицій, звернень, заяв та скарг органів виконавчої влади, організацій, установ, громадян з питань компетенції підрозділу кадрового забезпечення. Бере участь у проведенні нарад з питань кадрової роботи. Веде облік порушень трудової дисципліни. Забезпечує ведення та формування особових справ особового складу Держспецзв'язку згідно із чинним законодавством. Готує пропозиції щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій. Здійснює розрахунки надання відпусток відповідної тривалості, складає графіки відпусток особового складу Держспецзв'язку. Організовує роботу з документами згідно із чинним законодавством.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти підрозділ кадрового забезпечення в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та наданих повноважень; брати участь у розгляді пропозицій, звернень, заяв, скарг органів виконавчої влади, громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій з питань, що стосуються компетенції підрозділу кадрового забезпечення; вносити керівництву пропозиції щодо поліпшення роботи органів Держспецзв'язку з питань кадрової роботи; робити запити, за згодою свого керівника, та отримувати від органів Держспецзв'язку інформацію, необхідну для виконання службових обов'язків; працювати з відомостями, звітами, необхідними для виконання покладених на нього обов'язків; брати участь у нарадах, зборах, засіданнях Держспецзв'язку з питань, пов'язаних з його функціональними обов'язками; за рішенням та в межах наданих керівництвом повноважень брати участь у перевірках органів Держспецзв'язку з питань, що належать до його компетенції.