Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Машиніст машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи, технічні характеристики машини, якою керує; правила її експлуатації, технічного обслуговування та ремонту; причини виникнення, способи виявляння й усунення несправностей; способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт; норми витрат паливних і мастильних матеріалів, способи їх економії; слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин; правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує машиною для влаштування швів під час виконання складних робіт з будівництва та ремонту вулиць загальноміського значення зі значною інтенсивністю руху транспорту, аеродромів, інших лінійних і площинних об'єктів. Здійснює контроль за дотриманням технології виконання робіт, вимог до якості робіт. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини, якою керує, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.