Категорія - Робітники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Оператор-терміст на пересувних термічних установках 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи оператором-термістом на пересувних термічних установках 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову й електричні схеми джерел живлення та пультів дистанційного керування; хімічний склад, механічні та фізичні властивості сталей, що обробляються; правила налагоджування та регулювання контрольно-вимірювальних приладів, обслуговування та налагоджування установок з дистанційним керуванням процесу термічного обробляння зварних з'єднань трубопроводів; правила коректування циклу термічного оброблення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує складні роботи під час термічного обробляння зварних з'єднань.

Приклади робіт
Місцеве термічне обробляння зварних з'єднань труб з низьковуглецевих і низьколегованих сталей на індукційних установках, що працюють на струмі підвищеної частоти 2500-8000 Гц. Визначення режимів нагрівання струмом підвищеної частоти 2500-8000 Гц під час проведення місцевого термічного обробляння зварних стиків труб і регулювання параметрів нагрівання з пульта дистанційного чи програмного керування. Місцеве термічне обробляння зварних з'єднань труб з корозійностійких сталей аустенітного класу з використанням електронагрівників опору та комбінованої дії у режимах стабілізуючого відпалювання й аустенізації. Місцеве термічне оброблення важкодоступних зварних з'єднань (камер, арматури, трійників) з використанням струмів промислової частоти 50 Гц у монтажних, польових та ремонтних умовах. Місцеве термічне оброблення зварних з'єднань трубопроводів І, II і III контурів атомних електростанцій з водоводяними, уран-графітовими реакторами та реакторами на швидких нейтронах з використанням електричних методів нагрівання. Місцеве термічне оброблення зварних з'єднань великогабаритного технологічного устаткування (барабанів, апаратів) і великогабаритних вузлів трубопроводів (зварних трійників) з використанням електричних методів нагрівання. Підготовляння устаткування для газопо-луменевого й індукційного нагрівання для проведення об'ємного (повного) термічного обробляння корпусних технологічних конструкцій (барабанів, апаратів, сферичних резервуарів) і трубопроводів (паропроводів ТЕС) у монтажних і ремонтних умовах. Термічне обробляння холодних згинів труб діаметром до 100 мм у режимі аустенізації. Розмагнічування кромок труб під час зварювання. Підключення й обслуговування пристроїв і схем дистанційного регулювання температури. Налагоджування роботи пультів і установок дистанційного керування процесом термічного обробляння. Поточний ремонт трансформаторів та інших джерел живлення.