Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості; накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства; перспективи розвитку шахт; технологію робіт підземного транспорту, комплексу шахтової поверхні, виробничі потужності, режими роботи і конструкції гірничотранспортного обладнання та засобів механізації допоміжних робіт; правила технічної експлуатації обладнання; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід удосконалення технологічних схем і організації праці на шахтовому транспорті та поверхневому комплексі; основи економіки і організації виробництва, праці і управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує проведення єдиної технологічної політики, удосконалення та розвиток транспортної системи на шахтах; безперебійну роботу засобів внутрішньошахтового транспорту; створення безпечних і здорових умов праці на підземному транспорті і технологічному комплексі поверхні шахт. Визначає умови, ділянку застосування шахтового транспорту та поверхневого технологічного комплексу і потребу в цьому обладнанні. Організовує заміну чи модернізацію, облік використання обладнання. Бере участь: у розробленні та впровадженні організаційно-технічних заходів, спрямованих на зниження трудомісткості робіт на внутрішньошахтовому транспорті та технологічному комплексі поверхні шахт, усунення простоїв і повнішого використання робочого часу; у визначенні потреб у матеріально-технічних ресурсах для підземного транспорту та поверхні, його розподілу; в проведенні промислових випробувань експериментальних зразків обладнання та засобів шахтового транспорту; в плануванні розвитку гірничих робіт; у розгляді проектів і технічної документації з експлуатації нового шахтового обладнання; у розгляді та погодженні проектів шахт, які заново будуються та реконструюються; у розробленні та здійсненні заходів щодо запобігання аварій на шахтовому транспорті; в перевірках дотримання правил і норм охорони праці. Аналізує роботу дільниць підземного транспорту і технологічного комплексу поверхні шахт; причини виробничого травматизму на транспорті. Контролює: роботу підземного транспорту та поверхні шахт; виконання планів і заходів щодо розвитку та удосконалення транспортної мережі; комплексність постачання на шахту гірничотранспортного обладнання і його монтаж; дотримання норм, режимів та технічних умов експлуатації і ремонту гірничотранспортного обладнання; виготовлення запасних частин та капітальний ремонт обладнання на ремонтних заводах. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності. Керує працівниками відділу.