Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Оператор (кочегар) виробничих печей 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора (кочегара) виробничих печей 3 розряду - не менше 1 року. Наявність посвідчення на право обслуговування хлібопекарських печей та парових котлів.

Знає та застосовує у діяльності: процеси, які відбуваються під час спалювання палива; основи технологічного процесу виробництва хлібобулочних виробів; види, сорти та тепловіддачу палива; способи та правила спалювання різних видів палива і методи його економного витрачання; тривалість випікання різних сортів виробів, що виготовляються; порядок зволожування пекарної камери; вплив температурного і парового режимів на якість виробів; будову, принцип роботи і правила експлуатації обслуговуваних печей і контрольно-вимірювальних приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес спалювання палива в топках виробничих печей у разі обслуговування трьох і більше конвеєрних печей з виробництвом хлібобулочних виробів кожною за зміну понад 3 до 10 т, або однієї і більше конвеєрних печей з виробництвом хлібобулочних виробів кожною за зміну понад 10 т, або двох і більше сушильних камер, які працюють на газовому паливі. Перевіряє справність системи печей та контрольно-вимірювальних приладів. Завантажує паливом печі. Регулює процес горіння палива, тягу, температурний режим, установлений для кожного сорту виробів. Контролює процес спалювання палива та його витрачання. Чистить топки. Видаляє шлак і золу. Підвозить паливо, відвозить шлак і золу.

Спеціалізація
У разі обслуговування виробничих печей, які працюють на твердому і рідкому паливі, тарифікація встановлюється на розряд вище. У разі одночасного обслуговування печей і парових котлів, що знаходяться в одному приміщенні, два парових котли низького тиску прирівнюються до однієї печі середньої потужності.