Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник карбонізації 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника карбонізації 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; фізико-хімічні основи і суть процесу карбонізації; правила регулювання процесу; фізико-хімічні властивості сировини, продуктів; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування, і контрольно-вимірювальних приладів; методику розрахунку сировини та виходу продукції; правила відбору проб; методику виконання аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес карбонізації з одночасним керівництвом і координуванням роботи апаратників нижчої кваліфікації у виробництві кальцинованої соди. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Коректує процес за результатами аналізів і спостережень. Заміряє витрату сировини та вихід готового продукту, оцінює їх якість за результатами аналізів. Провадить контрольні аналізи. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики, за станом і роботою устаткування, яке обслуговується. Бере участь у ремонтних роботах основного і допоміжного устаткування.