Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник змішування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника змішування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні властивості сировини, стабілізаторів, продуктів; вимоги до сировини та готової продукції; суть технологічного процесу на робочому місці; параметри технологічного режиму і правила регулювання процесу; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес змішування хімічних матеріалів та сумішей в жорстких параметрах з точним дозуванням компонентів у змішувачах різної конструкції з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації або під час роботи на комбінованому змішувачі з програмним керуванням. Веде технологічний процес змішування у реакторах різних типів складних композицій, що містять полівінілхлориди, карбамідоформальдегідні, епоксидні смоли, латекси полівінілхлорвдних смол, уайт-спірит, пари яких створюють вибухо-пожежонебезпечні концентрації. Забезпечує точне дозування компонентів в суміші за допомогою електронної схеми керування. Контролює та регулює якість розплаву за допомогою автоматичного устаткування з використанням електронної схеми керування, а також витрати хімічних матеріалів та сумішей, які змішуються, за допомогою електронних регуляторів. Керує технологічним процесом та регулює його відповідно до робочих інструкцій. Провадить аналізи методами титрування, хроматографії та визначає в'язкість просочувальних композицій за допомогою вискозиметра. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, за станом та роботою устаткування, яке обслуговується. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій.

Приклади робіт
Ведення процесу змішування у виробництві етилової рідини, полівінілхлориду, концентрованої азотної кислоти, нітруючої суміші з компонентів азотної кислоти, концентрованої сірчаної кислоти, меланжу та олеуму або для оброблення натрійдивінілового каучуку; у виробництві отрутохімікатів (гербіцидів), вибухо- та пожежонебезпечних продуктів.