Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Машиніст бурової установки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста бурової установки 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: призначення, будову, правила монтажу, демонтажу та експлуатації бурового та силового обладнання, його характеристики; конструкції бурових вишок і щогл, правила їх збирання і розбирання; технологічні режими, правила і способи буріння та розширення свердловин з відбором і без відбору керна в нормальних та складних умовах; геолого-технічний наряд на свердловину; інструкцію з буровибухових робіт; мету і суть цементації, бітумізації, силікатизації, тампонажу та заморожування свердловин; призначення, склад, способи готування й оброблення промивних рідин, знижувачів твердості гірських порід і складних ін'єкційних розчинів; призначення, характеристику, види застосовуваних інструментів, пристроїв і матеріалів; вимоги до якості заправлення бурового інструменту залежно від міцності гірських порід; способи керування процесом буріння з урахуванням геологічних умов, виникнення труднощів залежно від стану бурового обладнання та інструменту; умови і форми залягання корисних копалин; причини виникнення технічних неполадок та аварій, заходи щодо їх запобігання та ліквідації; інструкцію з відбору і зберігання керна; способи виконання ловильних робіт; основи геології, гідрогеології, гірничих робіт, електротехніки, гідравліки, пневматики; назву і розміщення гірничих виробок; класифікацію і властивості гірських порід; методи рекультивації земель; правила ведення первинної технічної документації, її форми; будову і схему енергетичної мережі та методи ліквідації витікання струму; способи і правила ведення стропальних робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує буровими станками та установками різних типів під час буріння і розширення свердловин. Монтує, демонтує, переміщає, готує до роботи, установлює і регулює бурове обладнання, планує і розчищає майданчики для його встановлення. Керує процесом буріння залежно від геологічних умов, виникнення ускладнень, стану бурового обладнання та інструменту. Проводить цементування, тампонаж, кріплення свердловин обсадними трубами, виконує інші роботи, передбачувані технологічним регламентом і режимно-технологічною документацією. Виконує спуско-підіймальні роботи, нарощування штанг, витягання труб. Вибирає осьове зусилля, частоту обертання інструменту, кількість подаваної промивної рідини, повітря для забезпечення оптимальних режимів буріння. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Регулює параметри процесу буріння для забезпечення швидкісної проходки. Виконує роботи щодо запобігання і ліквідації кривизни, аварій та ускладнень у свердловинах. Готує промивальну рідину і тампонажні суміші. Контролює параметри промивальної рідини. Відновлює водовіддачу порід у свердловинах, установлює фільтри та водопіднімальні засоби. Підбирає бури, долота й бурові коронки, міняє їх у процесі буріння. Проводить очищення, промивання, желонення свердловини. Обслуговує компресори, що установлені на буровому обладнанні, пересувні компресори, що працюють в комплексі з буровою установкою (верстатом), газифіковані установки, що застосовуються під час вогневого буріння, насоси, місткості для рідкого кисню та іншого допоміжного обладнання. Здійснює ловильні роботи, закриває устя свердловини. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання, бере участь у його ремонті. Проводить заміну двигунів, автоматів, пускачів. Бере участь у підготовці приладів та устьових пристроїв для проведення спеціальних геофізичних, гідрогеологічних й інших досліджень. Проводить ліквідаційні роботи. У необхідних випадках - відбирає керни, зразки гірських порід і визначає категорії міцності порід по буримості. Здійснює рекультивацію земель після закінчення бурових робіт, стропальні та вантажно-розвантажувальні роботи на буровій. Веде первинну технічну документацію.

Спеціалізація
У разі буріння свердловин верстатами канатно-ударного буріння, самохідними верстатами обертального буріння з потужністю двигунів понад 50 кВт, самохідними верстатами ударно-обертального буріння з потужністю двигунів до 150 кВт, самохідними верстатами шарошкового буріння з потужністю двигунів до 300 кВт, збійно-буровими машинами і верстатами з підземних гірничих виробок, крім верстатів зондувального буріння; буріння гідрогеологічних свердловин на тверді корисні копалини установками третього, четвертого і п'ятого класів (вантажопідніманням на гаку від 1,5 до 15 т); буріння гідрогеологічних свердловин обертальним способом з застосуванням очисного агента; виймання (вибурювання) корисних копалин з тонких пластів шнеко-буровими машинами і верстатами на підземних роботах.